Weź udział w słodkim konkursie Delecty!

Formularz zgłoszeniowy
Zdjęcie nie może być większe niż 2mb

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych formularzu danych osobowych Uczestnika, a w przypadku przyznania nagrody danych osobowych w postaci adresu do jej wysyłki oraz numeru telefonu, przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wysyłki nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, określonych szczegółowo w Regulaminie.